Polityka prywatności

Właściciel serwisu sklep.folc.pl (dalej: Sklep) przykłada szczególną wagę do respektowania praw użytkowników serwisu, w szczególności w zakresie ochrony ich prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych. Gromadzimy minimum informacji, które pozwalają nam świadczyć  usługi oraz pomagają w zrozumieniu potrzeb i preferencji naszych klientów.

W związku z powyższym wprowadziliśmy niniejszą Politykę Prywatności, która określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych uzyskanych od Użytkowników serwisu przez firmę FOLC SPORT Krzysztof Folc z siedzibą w Warszawie za pośrednictwem sklepu internetowego umieszczonego pod adresem www.sklep.folc.pl (dalej: Serwis).

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest FOLC SPORT Krzysztof Folc z siedzibą w Warszawie przy ul. Arkuszowej 18, NIP: 522 005 03 27, REGON: 010207673, adres poczty elektronicznej: sklep@folc.pl, numer telefonu kontaktowego: (22) 864 99 95 (96), fax: (22) 835 53 25. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych, formularzach zapisu na Newsletter lub w formularzu kontaktowym oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie, są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) art. 6 ust. 1 lit. a.

 

DANE ZBIERANE PODCZAS REJESTRACJI I SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych i podczas składania zamówień przetwarzane będą tylko w celu realizacji usług świadczonych w Serwisie – dla potrzeb umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług elektronicznych (takich jak założenie konta w Serwisie).

Dane zbierane w powyższym celu to:

– imię i nazwisko

– adres dostawy i adres zamieszkania

– numer telefonu

– adres poczty elektronicznej

W przypadku podmiotów, które zawierają z nami umowę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, zbieramy również dane niezbędne do wystawienia faktury:

– adres siedziby

– Numer Identyfikacji Podatkowej

– numer REGON

 

DANE ZBIERANE PODCZAS ZAPISU NA NEWSLETTER

Dane w postaci adresu poczty elektronicznej mogą być zbierane również dla wewnętrznych celów marketingowych Serwisu – przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci Newslettera, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę. Użytkownik Serwisu może zamówić usługę wysyłania informacji handlowych za pośrednictwem odpowiedniego formularza w Serwisie lub wyrazić na to zgodę podczas składania zamówienia lub rejestracji konta w Serwisie.

 

DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE

Podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika, automatycznie zbierane są dane, które nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie Użytkownika. Są to np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ urządzenia, typ systemu operacyjnego.

Zebrane dane wykorzystywane są w celu administrowania Serwisem, zapewnieniu jego bezpieczeństwa, ochrony prawa oraz zbierania informacji statystycznych i marketingowych.

Dane dotyczące IP Użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

OCHRONA PRYWATNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW SKLEPU

  1. Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do ich danych osobowych oraz prawo do i weryfikacji danych, poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć.
  2. Pobieranie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie i w celu, na jaki Użytkownik Sklepu wyrazi zgodę.
  3. Sklep nie przekazuje i nie dokonuje obrotu danymi osobowymi Użytkowników Sklepu bez zgody Użytkownika. W szczególności Sklep nie udostępnia tych danych dla celów marketingowych. Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych do podmiotów współpracujących ze Sklepem wyłącznie w celu realizacji zamówienia, w szczególności dostarczania przesyłek przez firmy kurierskie i operatorów pocztowych, wykonania usług przez partnerów handlowych i usługowych, ewidencji dostaw, ewidencji podatkowych, gwarancji oraz reklamacji. Przetwarzane przez Sklep dane osobowe użytkowników Serwisu mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.
  4. Dane Użytkowników zabezpieczone są algorytmem szyfrującym, bazy danych przechowywane są na zabezpieczonych serwerach, do których dostęp mają jedynie pracownicy Serwisu.

 

POLITYKA COOKIES

Serwis wykorzystuje mechanizm tzw. cookies (ciasteczek) czyli plików tekstowych, które przechowywane są na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik Serwisu. Cookies nie są wykorzystywane w celu zbierania informacji o indywidualnych Użytkownikach, ale przeznaczone są do optymalnego korzystania ze strony internetowej Serwisu.

Pliki cookies są wykorzystywane głównie w celach statystycznych, zachowania parametrów nawigacyjnych Użytkownika Serwisu, statusu jego zalogowania  oraz optymalizacji reklam w Serwisie. Pliki te mogą być stosowane przez współpracujących z Serwisem reklamodawców, firm badawczych czy dostawców aplikacji multimedialnych.

Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w stosowanej przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są na stronie Serwisu.

Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies może wpłynąć na funkcjonalność Serwisu, utrudnić lub nawet uniemożliwić korzystanie z niego.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Serwis może zawierać odnośniki/linki do innych stron internetowych. Działają one niezależnie od Serwisu. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi osobowymi Użytkowników obowiązujące na tych stronach.
  2. Wszelkie pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być kierowane na dane kontaktowe wskazane w Serwisie.
  3. Zasady Polityki Prywatności mogą ulegać zmianie w graniach obowiązującego prawa, o czym Użytkownik Serwisu będzie informowany poprzez zamieszczenie nowej wersji Polityki w Serwisie.